14. februar 2020

Samvær

Hei. Jeg er barnevernsbarn. Men var gammel nok til å ha stor medvirkning i min sak. Jeg slapp derfor samvær med foreldrene mine. Har andre mindre barn mulighet til å slippe samvær dersom de ikke vil? Vet man har en viss stemme når man er 7 osv, men det er vel ofte at denne stemmen ikke holder?

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Det er vanskelig å gi et eksakt svar på spørsmålet ditt, fordi det nok vil variere fra sak til sak.

Alle barn har rett til å medvirke ved vurdering av samvær. Jo eldre barnet blir, jo større vekt skal meningen deres gis. Men det er ikke bare alder som har noe å si. Hvor sterkt ønsket til barnet er og hvor mye barnet forstår av situasjonen har også betydning. Hvis et yngre barn har sterk motstand mot å ha samvær, skal barneverntjenesten legge vekt på dette, og i noen tilfeller kan det nok føre til at det ikke blir samvær.

Håper du fikk svar på spørsmålet ditt!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv