11. september 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Samfunnsfag

Gi eksempler på hva barn spør om på klar melding

Tema: Barneombudet

Hei!

Har du fått i samfunnsfagsoppgave å skrive om hva barn spør om på Spør Barneombudet? I så fall kan du klippe deg inn på alle svarene som ligger ute på nettsiden vår. Barn og unge spør om alt mulig, hvem som bestemmer hjemme, aldergrenser på sosiale medier, hvor de kan få hjelp dersom det er problemer hjemme eller om blir mobbet, om foreldre har rett til å snoke i barnas mobil og mye mer. Sjekk mer på nettet!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv