24. august 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

rus

Kvifor er det så mykje alvorlig her

Tema: Barneombudet

Hei, og takk for at du skriv til oss!

Barneombodet svarar på spørsmål om barn og unges rettar. Nokon barn lurar på kva rettar dei har, på skulen, heime eller andre plassar. Dessverre er det og slik at nokon barn i opplev at rettane deres ikkje blir oppfylte, eller at andre gjer ting mot dei som ikkje er lov. Det kan være at dei utsettas for mobbing eller vald. Då kan dei skriva til oss så vi kan hjelpe.

Helsing fra oss hos Barneombodet

Spørsmålsarkiv