8. februar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Rus

Står det noe i barnekonvensjonen om hvilke rettigheter barn har angående alkohol?

Tema: rus

Hei!

Vi er litt usikre på hva du spør om.

Barnekonvensjonen sier ikke noe om akkurat alkohol. Men det finnes noen andre lover som sier noe om alkohol, for eksempel at det ikke er lov å selge eller gi alkohol til noen under 18 år.

Hvis du sier litt mer om hva du lurer på, så kanskje vi kan svare litt bedre!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv