10. januar 2019

Røyk

Kan en lærer ta fra deg tobakksvarer om elev røyker i friminutt utanfor skulensområde grunna elev lukter røyk eller har 1 pakke som viser i lomme eller sladder?

Tema: Skole

Hei!

Elever har ikke lov til å bruke tobakk i skoletiden, som for eksempel røyk. Det står i tobakkskadeloven § 27.

Skolen kan ha regler i ordensreglementet om at elever ikke kan ha farlige, uønskede eller ulovlige gjenstander. Skolen kan inndra sigaretter som en sanksjon for brudd på ordensreglementet. Skolen kan også ta dette som et ordensmessig tiltak selv om det ikke står i ordensreglementet.

Når elever under 18 år får tobakk inndratt på skolen, så har eleven ikke rett til å få det tilbake senere. Skolen bør levere dette til elevens foreldre.

Du kan lese mer om disse reglene her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv