7. desember 2018

rettigheter på skolen

Jeg føler at mine rettigheter på skolen blir krenket. Jeg føler med utrygg på skolen og i klassen pga en elev. Flere i klassen har hatt konflikter med henne, og har ikke så godt kjemi med henne. Kan skolen bytte klassen hennes? Bare fordi hun har sine rettigheter(vanskelig å bytte klasse), så blir mine krenket. Jeg har også rett til å føle med trygg i klassen. Skolen har tatt tiltak, men det hjelper ikke.

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss!

I opplæringsloven står det at «alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring». Skolen har plikt til å sikre at elevene får oppfylt denne rettigheten. Når tiltakene skolen har satt i gang for å løse problemet du beskriver ikke hjelper, bør dere melde ifra til rektor om dette. Følger ikke rektor dette opp innen fem dager, så kan dere sende en henvendelse til fylkesmannens kontor. Da må fylkesmannen lage et vedtak der det står hva skolen skal gjøre for at du får det bra. Er dere ikke fornøyd med hjelpen dere får, kan dere klage til Utdanningsdirektoratet.

Håper skolen finner en god løsning! Bare skriv til oss igjen om det er mer du lurer på!

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv