1. februar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Rettigheter hjemme

Har foreldrene lov til å ikke høre på det jeg har å si?

Tema: Bli hørt

Hei

Takk for at du spør oss om det å bli hørt hjemme.

Foreldrene dine skal høre på dine meninger. I Norge har vi lovet å følge det som står i barnekonvensjonen. Der står det blant annet at barn har rett til å bli hørt og at meningene deres skal bety mer og mer når der blir eldre.

Dette betyr at foreldrene dine skal høre på hva du mener og de skal tenke på det når de til slutt bestemmer. Når du blir eldre kan du også bestemme en del ting selv. Vi har skrevet litt på våre nettsider om hva du kan bestemme selv etter hvor gammel du er.

Du kan forsøke å snakke med foreldrene dine om at det er vanskelig for deg når de ikke hører på dine meninger. Vi har laget litt hjelp til hvordan du kan snakke med foreldrene dine. På denne nettsiden får du noen praktiske tips til hvordan du kan gjøre dette.

Vi håper du klarer å snakke med foreldrene dine om dette og at de hører på meningene dine.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv