17. juni 2020

rettigheter

kan faren min tvinge meg til og bli med på noe når han har meg 25%

Hei,

Selv om du ikke bor like mye hos begge foreldre dine, så er det vanlig at både mor og far har det som kalles foreldreansvar. Foreldrene dine skal sørge for at du blir tatt godt vare på. I tillegg skal de ta gode avgjørelser for deg.

Når du er hos faren din kan han bestemme når du skal være inne om kvelden, når du skal legge deg og hva dere skal gjøre sammen av aktiviteter. Dette er det best at foreldrene er enige om sånn at det er likt begge steder. Faren din kan bestemme at du skal være med på noe når du er sammen med ham. Er dette noe du virkelig ikke vil, så må du snakke med ham om det. Forklar hva det er du synes er vanskelig. Kanskje han forstår deg. Voksne har uansett ikke lov til å gjøre deg vondt, da må du si ifra til en du stoler på.

Hvis foreldrene dine har veldig forskjellige regler, så kan det være vanskelig for deg. Da kan familien din få hjelp på familievernkontoret der du bor.

Vi håper dere finner ut av dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

 

Spørsmålsarkiv