13. november 2019

Rettigheter

Hei, Mamma er offer for AAP-innstrammingen og måtte søke sosialstønad for at vi skal overleve. Hun får dekket husleie og litt penger til mat, ellers lever vi på barnetrygd og barnepensjonen min. Da jeg startet på VGS i høst fikk jeg innvilget grunnstipend pga mammas økonomiske situasjon. Nå skal kommunen trekke stipendet mitt fra pengene hun får! Har de virkelig lov til dette??? Nå blir det jo jeg som må forsørge mamma og meg. Mamma har forsøkt å snakke med dem, men er helt maktesløs og kommer ingen vei.

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Vi forstår at dette er en vanskelig situasjon.

Når NAV fastsetter økonomisk stønad, så gjøres dette ut fra en konkret vurdering i hver sak. Moren din bør derfor ta opp dette med sin saksbehandler i NAV. Hvis hun allerede har gjort det, og det ikke hjelper, kan hun ta kontakt med NAV på telefon for å få informasjon om reglene. Dere finner kontaktinformasjon her.

Du kan også ta kontakt med noe som heter Barnas Jurist. De gir gratis hjelp til barn og unge opp til 25 år. De kan gi deg mer informasjon om dine rettigheter, og de kan hjelpe deg med å finne ut av saken.

Vi håper det løser seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv