11. mars 2019

Rettigheter

Hei, kan foreldrene dine sende ting til familien om deg uten at du vil det?

Tema: Rettigheter

Hei

Takk for at du skriver til oss i Barneombudet.

Selv om foreldre bestemmer mye så skal de høre på det du sier og det du ønsker. De skal legge vekt på dine meninger når de tar valg som handler om deg. Særlig gjelder dette hvis det handler om noe du ikke vil at skal bli fortalt om deg.

Slik vi forstår det du skriver, så handler dette om noe foreldrene dine har fortalt videre til familien din. I slike tilfeller sier Barnekonvensjonen at foreldrene dine skal høre på deg og legge vekt på det du sier.

Du kan lese mer om dine rettigheter hjemme på nettsidene vår. Det kan være lurt å snakke litt med foreldrene dine om hvordan du føler det når de gjør noe du ikke ønsker.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv