20. mars 2017

Rettigheter

Hvilken rettigheter har jeg som 10 år? Det står ikke på den "plakaten" dere har.

Tema: Rettigheter

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Når du er 10 år så har du alle rettighetene som står under 1, 6, 7 og 9 år. At det ikke står noe om rettigheter når man er 10 år på plakaten er fordi man ikke får noen nye rettigheter da.

Men retten til å bli hørt og å si sin mening, blir sterkere jo eldre man blir.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv