20. mars 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Rettigheter

Hvilken rettigheter har jeg som 10 år? Det står ikke på den "plakaten" dere har.

Tema: Rettigheter

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Når du er 10 år så har du alle rettighetene som står under 1, 6, 7 og 9 år. At det ikke står noe om rettigheter når man er 10 år på plakaten er fordi man ikke får noen nye rettigheter da.

Men retten til å bli hørt og å si sin mening, blir sterkere jo eldre man blir.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv