31. mars 2020

Rett til undervisning under korona

Hvilke krav til undervisning har ungdom med ADHD diagnose i beredskaps hjem ?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Hvis du har ADHD og sliter med lærevansker, så skal skolen sørge for å finne ut hvilke behov du har. Du skal da få undervisning som er tilpasset deg.

Hvis du nå er i beredskapshjem, så bør du snakke med dem du bor hos og saksbehandleren din i barnevernet. De skal kunne hjelpe og veilede deg slik at du får den hjelpen du har krav på.

Får du ikke den hjelpen du har behov for hos barnevernet, eller på skolen, så kan du klage til Fylkesmannen. Les mer her

Vi håper du finner ut av dette. Er det noe mer du lurer på, så ta kontakt med oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv