9. september 2019

Rett til garderobe

Vår skole er under utbygging og vi har av den grunn ikke tilgang til skolens garderober, gymsaler er fortsatt åpne.

Læreren sier at vi må “skifte et annet sted” (noe jeg ikke har noe ide hvor kan være) og “møte i gymtøy til klokken xx:xx.” og dette er ikke noe vi kan gjøre noe med.

Hei,

Vi forstår at du/dere reagerer på å ikke ha tilgang til garderobe og dusj når dere skal ha gym på skolen.

Vi håper derfor at skolen legger opp undervisningen i gym etter det. Hvis ikke, så bør du kontakte rektor eller elevrådet for å høre mer om rettighetene dere har her.  Du kan også henvende deg til Elevombudet i fylke hvor du bor. De kan eventuelt veilede deg videre.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv