18. februar 2019

Rektor og kalde klasserom

Klasserommene er kalde og vi kan ikke gå til rektor for det hjelper ikke. (vi har en rektor som ikke hjelper, og ikke gjør en god nokk jobb) Hva skal vi gjøre?

Tema: Skole

Hei!

Hvis dere mener at det er for kaldt i klasserommet, har dere rett til å be rektor om å gjøre noe med det. Hvis rektor ikke svarer, eller skolen ikke løser problemet, så kan dere klage til fylkesmannen i fylket der dere bor.

Elever har rett til å ha et godt fysisk skolemiljø. Det betyr blant annet at det skal være god temperatur inne på skolen. Det skal ikke være for kaldt eller for varmt. Helsedirektoratet anbefaler at det skal være mellom 20 – 24 grader om vinteren, og mellom 23 – 26 grader om sommeren.

På våre nettsider kan du lese mer om retten til et godt fysisk skolemiljø og hvordan dere kan klage.

Vi håper det løser seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv