18. juni 2019

Reise alene som 16 åring

Jeg hadde tenkt å dra på ferie til Canada sammen med broren min (også 16), og foreldrene mine har begge godkjent at jeg kan dra. Men har jeg lov til å reise alene med fly?

Tema: Rettigheter

Hei!

Du kan reise til utlandet hvis foreldrene dine gir deg lov til det, men ulike flyselskap kan ha egne regler om mindreårige passasjerer som det er lurt å sjekke før dere kjøper billetter. Enkelte hoteller i utlandet kan også nekte å ta inn mindreårige uten følge av voksne.

Be foreldrene dine om hjelp til å sjekke ut hvordan du kan løse dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv