15. mars 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Regler i skolen

Hei! I det siste har jeg spurt både elevrådets leder, inspektør og rektor om det er mulig å få en utskrift av skolereglene rektor har satt. Eksempel på disse kan være mobilforbud. Alle de jeg snakket med sa at det ikke sto skrevet noen sted og at på hjemmesida til skolen ligger det generelle regler for hele fylket. Det står ikke noen steder om mobilforbud, bare at skolen kan lage egne regler. Men rektor sier jo de ikke har skrevet ned noen spesielle regler, men han sier fortsatt ingen mobil. Kan jeg da bruke mobil osv siden jeg ikke har tilgang eller får vite om de ulike reglene han har satt? Dette gjelder også bolleforbud og brus osv. Takk!

Tema: Skole

Hei, det stemmer som du sier at skolen skal ha reglene skrevet ned i ordensreglementet.

Et ordensreglement er en forskrift. Reglementet skal si hva elevene har rett til, og hva elevene skal gjøre/ikke gjøre. Dersom det skal gis et forbud mot noe på skolen, må det inn i ordensreglementet. I og med at vi ikke har sett ordensreglementet, kan vi ikke gi et helt klart svar på hva du kan og ikke kan gjøre.

Læreren har likevel lov til å be deg om å legge mobilen i sekken eller ha det den på lydløs sånn at det ikke forstyrrer opplæringen, selv om dette ikke står tydelig i ordensreglementet.

Utdanningsdirektoratet har laget et rundskriv om ordensreglement som du kan se på. Der står det mye viktig om ordensreglement.

Lenke til Utdanningsdirektoratets rundskriv om ordensreglement.

Det er kommunen som er ansvarlig for å lage ordensreglement, men mange kommuner overlater dette til rektor. Du kan kontakte kommunen hvis skolen bruker regler som ikke står i ordensreglementet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv