22. juni 2020

Redbull

Har barn over 12 år rett til å drikke redbull

Hei,

Noen butikker har aldergrenser for kjøp av Redbull og andre energidrikker. De kan være alt fra 14 – 18 år. Det er ingen aldersgrense i loven for kjøp av energidrikk, så det er opp til butikkene. 

Det er veldig mye koffein i energidrikker. Derfor anbefaler man at barn og unge ikke bør drikke for mye av det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv