11. april 2019

Red bull

Hva er alderåragrense på redbull

Hei!

Mange butikker har aldersgrenser, vanligvis mellom 14 og 18 år. Det er ikke satt noen felles aldersgrenser i hele Norge, så det varierer fra butikk til butikk.

Barn og unge er anbefalt ikke å drikke energidrikker. Det er et veldig høyt koffeininnhold i disse drikkene som kan være farlig i for store mengder.

Du kan lese mer om energidrikker på ung.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv