17. oktober 2018

Red bull

Hvorfor kan ikke 11 åringer drikke Red bull og hvorfor er det aldersgrense på energidrikk.

Tema: Aldersgrense

Hei!

Det er ikke satt noen aldersgrenser for kjøp av energidrikker i Norge. Men helsemyndighetene ( Helsedirektoratet) går ut med en anbefaling om at barn og unge ikke bør bruke energidrikker. Det er et veldig høyt koffeininnhold i energidrikker som kan være farlig i for store mengder.

Vi vet også at flere butikker selv har satt en aldersgrenser fra alt mellom 14 – 18 år for kjøp av energidrikker. En slik regel kan butikkene selv bestemme at de vil ha.

På Ung.no kan du lese om energidrikk og aldersgrenser.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv