9. august 2019

Red bull

Hva er aldersgrensen på red bull

Tema: Aldersgrense

Hei,

Takk for spørsmålet ditt. Det er ikke satt noen aldersgrense på på kjøp av Red Bull eller andre energidrikker i Norge. Uansett er det mange som anbefaler at barn og unge er forsiktige med å drikke for mye av det. Det er et veldig høyt koffeininnhold i en energidrikker som kan være farlig i store mengder.

Vi vet også at flere butikker selv har satt en aldregrense fra alt mellom 14 – 18 år for kjøp av energidrikker. En slik regel kan butikkene selv bestemme at de vil ha.

Matportalen.no har laget en faktaside om energidrikker 

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv