18. mars 2019

Raskt skap

Ansatte på skolen min har gått igjennom garderobe skape mitt uten noen forvarsel eller grunn til noe mistanke. Skape mitt hadde ikke vært låst, vilket er grunnen til at jeg lurer på om de har lov til å gjøre dette.

Hei!

Ansatte på skolen kan ikke gå i skapet ditt uten en god grunn. Det er fordi du har rett til privatliv. Det står i barnekonvensjonen artikkel 16.

Dersom noen vil se i skapet ditt må de ha samtykke fra enten deg, eller fra foreldrene dine. De kan også se i skapet ditt hvis de har en god grunn. En god grunn kan være at de har grunn til å tro at det er alvorlig fare for liv eller helse, for eksempel at du har med deg en kniv eller narkotika på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv