30. september 2015
Dette spørsmålet og svaret er over 4 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Rasistisk lærer

Hei, læreren min oppfører seg dårlig not meg. Flere ganger når jeg rekker opp handa i timene føles det ut som hun ignorerer meg. Idag var jeg den første til å rekke opp hånda, men hun hjalp de som trengte hjelp (5-6) før hun kom til meg, som var først. Litt senere tok jeg opp hånda igjen, hun såg det. Men prøvde å late som om hun ikke gjorde, så gikk hun til en som ikke hadde bedt om hjelp (hvordan går det her da!") Min norske venninne satt vedsiden av meg og så alt også. Og sa "hun prøver ikke å skjule det engang" skjule hva? Er hun rassist? Kan jeg gjøre noe med dette?

Hei, takk for at du tar opp dette med oss.

Det er vanskelig for oss å si om din lærer utsetter deg for rasisme, eller at det er andre grunner til å at du har blitt oversett.

Vi synes du skal ta dette opp med andre lærere. Du kan også ta det opp med en helsesøster, eller andre rådgivere på skolen.

Du kan også klage på skolen dersom du mener de ikke følger opp dette.

Her er en lenke til en side som forklare hvordan du kan klage.

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Det er et viktig prinsipp i Barnekonvensjonen. Alle barn har også rett til å ha det bra på skolen. Alle elever har rett til beskyttelse mot mobbing eller forskjellsbehandling av medelever – eller lærere.

Her er en lenke til mer informasjon om retten til beskyttelse mot diskriminering. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan også hjelpe dersom du føler deg utsatt for rasisme, eller annen diskriminering på skolen.

Her er en lenke til nettsiden til LDO

Vi ønsker deg lykke til videre, og håper du snakker med noen voksne på skolen din om dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv