11. desember 2018

Psykolog

Jeg går til bup en gang i uka pga depresjoner. Jeg føler ikke jeg får til å si så mye til psykologen og når jeg først klarer å si noe annet enn «vet ikke» så føler jeg hun bevisst velger å ikke vise forståelse eller tro på meg. Har jeg noen rett til at psykologen skal prøve å tro og forstå meg?

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Mennesker er veldig forskjellige. Noen vil gjerne snakke om det som plager dem, mens andre bruker lang tid på å snakke om det. Det er mange som opplever at det ikke er så lett å sette ord på det som er vanskelig. Dette vet psykologene veldig godt.

Spørsmålet er om du klarer å ta opp dette med psykologen din? Fortell til psykologen det du har fortalt til oss. Be om at dere snakker litt om det.

En annen ting du kan gjøre hvis du opplever at det ikke funker med psykologen din, er å be om at dere gjør ting litt annerledes. Noen barn og unge forteller oss at de helst vil snakke sammen på en annen måte enn å sitte på et kontor. Gå en tur, for eksempel. Kanskje du kan foreslå dette?

Hvis det er sånn at dere uansett ikke får det til å funke, så kan du jo si det, og be om å bytte behandler. Det er ikke sikkert at du får bytte, men det er jo verdt et forsøk.

Dersom du lurer på noe om dine rettigheter i helsevesenet finnes det noen som er veldig gode til å svare på dette – ta kontakt med Pasient- og brukerombudet der du bor.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv