18. februar 2020

Prøver, innleveringer og andre vurderinger

Hei lurte på om det er noen regler for hvor mange innleveringer, prøver, presentasjoner og andre vurderinger man kan ha på en uke. Min klasse har ofte sånn at vi har noen uker med ingen eller lite vurderinger og plutselig er det veldig mange på en uke. Vi har alt for liten tid til å øve og siden det er så mye på en uke må vi prioritere hva vi selv mener er viktigst for å prestere bra på de og resten presterer vi ikke fullt så bra på.
En gang hadde vi to tentamener, en prøve, en presentasjon og tre innleveringer på en uke. Det var den mest stressende uken jeg noen sinne har vært igjennom. Jeg husker at jeg var så stresset og sliten at jeg hadde flere mentale sammenbrudd og var veldig deprimert. Jeg hadde ingen motivasjon, og presterte ikke like godt som jeg vanlig vis gjorde. Hva mener dere? Vi må jo få det mer fordelt vi kan jo ikke ha det slik på skolen.

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Det finnes ingen klare regler om akkurat dette. Derfor blir det litt opp til den enkelte skole, og den enkelte lærer, og bestemme når det skal være prøver og innleveringer.

Samtidig må skolen og lærerne ta hensyn til elevene når de planlegger hvordan de legger opp undervisning, lekser, prøver og oppgaver. Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i alt skolens arbeid. Dette følger av barnekonvensjonens artikkel 3.

Skolen må også ta hensyn til elevenes rett til hvile og fritid, etter artikkel 31. I tillegg sier opplæringsloven at skolen har plikt til å tilrettelegge undervisningen (også oppgaver, prøver og lekser), og elevene har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Hvis det blir for mye press slik at det går ut over elevenes psykiske helse, er det ikke til elevenes beste. Vi mener at skolen og lærerne bør planlegge disse tingene godt. For eksempel bør lærerne snakke sammen og avtale slik at ikke alle gir store oppgaver samtidig.

Hvis dette er et stort problem på skolen, kan dere ta dette opp med rektor, eventuelt gjennom elevrådet på skolen.

Vi håper dette svaret var til hjelp!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv