30. oktober 2018

Prøver

Er det påbudt at lærere må gi prøver på undomskolen?

Tema: Skole

Hei,

Det er ikke påbudt å gi prøver på skolen. I utgangspunktet er det læreren, i samarbeid med skolen, som bestemmer om elevene skal ha prøver eller ikke.

Poenget med prøver og all annen vurdering i skolen er at elevene og lærerne skal finne ut av hva elevene kan i de ulike fagene. På den måten vil alle få en oversikt over kunnskapsnivået og hva de eventuelt må jobbe mer med.

Finner de andre alternative måter å teste kunnskapen til elevene på, så er det helt greit.

Utdanningsdirektoratet har skervet litt om lekser og vurderinger her

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv