16. november 2018

Prøve

Altså , hvor skal jeg begynne. Fy fa** hvor mye prøver vi har. Det er alt for mye press med skole. Det er prøve hele tiden. Jeg går lei. Hva gjør jeg?

Hei!

Så bra at du skrev til oss.

Skolen skal tilpasse opplæringen etter hva som er elevenes behov. Det står i opplæringsloven §1-3. Der står det også at opplæringen skal gi lærelyst og at elevene skal nå sitt potensial. Det står i §1-1. Det betyr at skolen skal organisere opplæringen på den måten som er best for elevene. At skolen skal gjøre det som er best for elevene står i barnekonvensjonen artikkel 3.

Lærerne kan ikke gi så mange prøver at dere ikke får tid til å forberede dere skikkelig. Lærerne må samarbeide og planlegge undervisningen slik at elevene kan få prestert sitt beste i de forskjellige fagene. Det betyr ikke at skolen ikke kan gi prøver, men at de må planlegge og tilpasse arbeidet.

Nå vet jo ikke vi hvor mange prøver du har. Men vi får mange henvendelser om at det er for mye press på elevene. Vi synes derfor at du skal ta dette opp med lærerne dine. Du kan også ta det opp med rektor. På forhånd kan det være lurt å notere ned hvor mange prøver, innleveringer og lekser du har hatt de siste ukene. Da får du vist om det blir for mye. Dersom dere er flere i klassen som opplever dette, kan det være lurt å ta det opp i fellesskap. Du kan også be foreldrene dine om hjelp til å ta opp dette med skolen.

Vi håper skolen finner en løsning som er bra for deg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv