21. september 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

privatliv på skolen

Kan en lærer snoke i mobilen du uten lov?

og hvis ikke kan de få noe straff?

Hei, og takk for spørsmålet.

En lærer kan ikke, og skal ikke, gå inn og sjekke meldingene på mobilen uten tillatelse fra deg eller foreldrene dine. Foreldre kan altså samtykke til at læreren ser på innholdet på mobilen. Dersom de ikke vil det, så kan ikke læreren se på innholdet på mobilen, men må eventuelt levere den til politiet. Politiet kan sjekke innholdet, men bare dersom de mistenker deg for å ha gjort noe som er ulovlig.

Det er to måter å følge opp en sak der en lærer gjør noe mot elever som ikke er lov. Det ene er at rektor må si ifra til læreren, fordi rektor har det som kaller arbeidsgiveransvar. Det betyr at rektor er sjef, og skal følge med på at de som jobber i skolen følger de lover og regler som gjelder.

Den andre måten å følge det opp på er å anmelde til politiet. Da må politiet undersøke om læreren har gjort noe som er straffbart.

Du kan lese mer om mobil på skole her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv