16. juni 2020

Privatliv

Min far sier hvor i loven står det at jeg ikke kan se på din telefon og ditt privatliv på noe han er juridisk ansvarlig for?

Tema: Privatliv

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Barn og unge har rett til privatliv, også overfor foreldrene sine. Barns rett til privatliv er slått fast i barnekonvensjonen artikkel 16. Det står også i Grunnloven § 104 at barn har rett til personlig integritet. I tillegg gjelder de generelle menneskerettighetene også for barn. De står i menneskerettsloven (se EMK artikkel 8 om retten til privatliv). Det som skjer på mobilen er privat selv om det er han som betaler. Det er først når foreldrene har grunn til å være bekymret at de kan gripe inn og gå gjennom barnas mobil.

Foreldre har ansvar for barna tilde fyller 18 år og de skal følge med på at de har det bra. De skal beskytte barna sine dersom de mener noe er skadelig for dem. Foreldre kan derfor be om å få se PC eller mobil dersom de har mistanke om at barna gjør noe som er skadelig eller farlig for seg selv eller andre.

Det er ingen andre som kan kontrollere reglene for deres familie og bruk av mobilen, så det beste er at dere finner ut av dette sammen. Forsøk å sett deg ned å snakk med faren dine om ditt behov for å ha et privatliv. Forsøk også å finn ut hvorfor han vil gå gjennom telefonen din. Synes du det er utfordrende å snakke med ham om dette, så kan du gå inn å lese om «Den vanskelige samtalen med en voksen» Her finner du noen gode råd på hvordan du kan gå frem.

Vi håper dere finner ut av dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv