12. juni 2017

Politikera

Har Rana kommune rett til å krenke alle barnekonvensjonens fire grunnregler?

Tema: Rettigheter

Hei!

Barnekonvensjonen er norsk lov. Det betyr at staten og kommunene må følge den.

Hvis du mener at kommunen bryter barnekonvensjonen, er det viktig at du sier fra. Du kan snakke med foreldrene dine, en voksen du stoler på eller skrive mer om hva som har skjedd til oss, så kan vi gi deg flere råd.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv