20. september 2019

Politi

Hei! Jeg lurer på om det er lov av politiet å hente meg på skolen fordi de ønsker et avhør. Siktelsen gjelder salg av narkotika. Jeg mener det er dumt å hente meg i klasserommet. Jeg har fått mange spørsmål etter dette. Det som skjedde var at jeg kom på skolen og 20 minutter etter at første time begynte hentet rådgiveren meg. På kontoret hans satt politiet og skulle få meg med i et avhør. Jeg kom ikke tilbake på skolen samme dag, som vekker oppmerksomhet og nysgjerrighet fra andre. Politibetjenten hadde på seg politi skilt i tillegg. Jeg påstår at dette er veldig feil. Hva sier loven om dette?

Tema: kriminalitet

Hei!

Vi forstår godt at det å bli hentet på skolen har skapt problemer for deg og at det er ubehagelig å få mange spørsmål fra medelever.

Som siktet i en alvorlig straffesak har du rett til en forsvarer som kan hjelpe deg med disse spørsmålene. Det finnes en del regler om avhør av barn som er mistenkt i straffesaker, men vi vet ikke nok om din sak til å si om noen av reglene er brutt eller om politiet burde gjort noe annerledes.

Det er ikke noe forbud mot at politiet henter mindreårige på skolen, men vanligvis skal de være varsomme med å gjøre det. Noen ganger kan det likevel være nødvendig på grunn av etterforskningen eller for å sikre nødvendige bevis.

Hvis du er misfornøyd med hvordan politiet har håndtert saken, bør du og forsvareren din klage til politimesteren. Hvis du ikke har forsvarer, kan du kontakte Barnas Jurist som kan hjelpe deg med å vurdere om du skal klage.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv