25. november 2019

plikter

Hvilken plikter har jeg?

Tema: Rettigheter

Hei!

En på 13 år kan ha mange ulike plikter.

Noen plikter har en fordi en har valgt dem selv, som for eksempel å være med i et idrettslag. Da må en komme til avtalt tid, samarbeide med de andre på laget og delta på aktiviteter.

Noen plikter har man fordi en bor i en familie og deler på oppgavene i huset, som å vaske opp, rydde eller lufte hunden.

Noen plikter har en som 13-åring fordi det står i lovene våre. I opplæringsloven står det at en på 13 år må gå på skole og følge ordensreglementet. Det står også at en på 13 år har lov å ta lettere arbeide dersom det ikke går ut over skolen, som å være avisbud. I så fall har 13 åringen ulike plikter i arbeidet sitt. En på 13 år har også andre plikter, som å følge trafikkreglene dersom en går eller sykler.

Og så er det plikter (og også rettigheter) rett og slett fordi en 13-åring er et menneske. Menneskerettighetene handler om menneskers rettigheter, men også om plikten til å ivareta andres menneskeverd, for eksempel gjennom å respekter andres tro, og å ikke diskriminere noen.

Det finnes mange plikter for en på 13 år. Men det finnes heldigvis mange rettigheter også! Skriv tilbake om du vil vite mer om dem.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv