7. juni 2018

Penger

Jeg er en jente på 17 år med rundt 150 000 på sparekonto. Kan foreldrene mine nekte meg tilgang til disse? Di sier at pengene skal være på sparekonto til jeg blir 18 år..

Hei

Det kommer an på hvordan du har fått pengene, men foreldrene dine er verger for deg og er ansvarlige for økonomien din til du fyller 18 år.

Penger som du har tjent selv etter at du fylte 15 år, kan du selv bestemme over.

De fleste andre penger som er dine kan foreldrene dine nekte deg å bruke. Det gjelder for eksempel penger som de har spart til deg eller penger som besteforeldre eller andre har spart for deg.

Det beste er om du og foreldrene dine sammen finner en god løsning for deg når det gjelder bruk av pengene som er dine. De skal lytte til hva du tenker er bra for deg, men det vil ofte være de som bestemmer til slutt.

Vi har skrevet litt mer om reglene for penger som du har spart eller fått i gave på våre nettsider.

Vi kan ikke råde deg til å gjøre så mye annet enn å prøve og snakke med foreldrene dine igjen. Forklar hva du tenker om pengene som er dine, både på kort og lang sikt. Kanskje kan dere sammen finne frem til en løsning som er bra for deg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv