2. juli 2018

Overnatting

Jeg får ikke liv av foreldrene mine å overnatte jeg har aldri fått lov før. Jeg synes det er urettferdig siden alle vennene mine får lov til å overnatte

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Det er ikke farlig at barn og unge overnatter borte dersom det ikke er en spesiell grunn til det. En sånn grunn kan være at foreldrene er redd for at det blir brukt rus der, eller at de ønsker å beskytte deg mot andre ting.

Vi vet ikke hvorfor foreldrene dine ikke lar deg overnatte borte. Foreldrene dine bør ha en grunn dersom du ikke får overnatte borte, og de bør forklare deg hvorfor.

Så lenge du er 15 år, så er det foreldrene dine som bestemmer fordi de har ansvaret for deg. Men det betyr ikke at de ikke kan la seg påvirke!

Alle voksne skal lytte til det barn har å si, og etter hvert som du blir eldre skal det du mener ha mer og mer å si. Når barn blir ungdommer skal de også gradvis få mer ansvar for å ta vare på seg selv. Det er fordi de skal kunne ta vare på seg selv når de blir voksne. Det er bare tre år til du er 18 år, så det er viktig at du lærer å bli mer og mer selvstendig.

Vi synes du skal forsøke å snakke med foreldrene dine om dette. Det er kanskje ikke så lett, så vi laget noen tips til hvordan du kan forberede deg til den vanskelige samtalen med en voksen. Det kan også være lurt å be en voksen du stoler på om å være med deg. Det kan være en lærer eller en i familien din. Du kan også vise foreldrene dine det vi har skrevet til deg her.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv