20. desember 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Overdose

Hvis jeg f eks tar en overdose av Paracetamol før eksamen, vil jeg da få en gyldig fravær at jeg ikke kan ta eksamen? Vil dette påvirke mine karakterer?

Hei, så bra at du skriver til oss om dette.

Du må ikke ta overdose! Overdoser av paracetamol er svært alvorlig og kan føre til varig leverskade eller være dødelig.

Hvis du gruer deg så mye til eksamen eller har det så vanskelig at du ønsker å ta overdose, er det veldig viktig at du snakker med noen om dette, slik at du kan få hjelp. Du kan for eksempel snakke med foreldrene dine, helsesøster eller en lærer på skolen.

Hvis du synes det er vanskelig å snakke med noen du kjenner, kan du ta kontakt med Mental Helses hjelpetelefon eller nettjeneste. Der får du snakke med noen som vet veldig mye om hvordan det er å ha det vanskelig. De vil hjelpe deg og kan gi deg råd om hva du bør gjøre. Det er gratis å kontakte dem, og du trenger ikke å si hvem du er.

Det viktigste er at du snakker med noen om hvordan du har det, slik at du ikke går rundt med tunge tanker alene. Vi håper derfor at du tar kontakt med noen så fort som mulig, og at du får hjelp til å få det bedre.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv