7. februar 2020

Omsorgsvikt

Hei, jeg er 16 år å bor på instutisjon med 2 andre jenter. Vi blir isolert på instutisjonen. Vi opplever alvorlig omsorgssvikt. Har flere lydoptak der de nekter oss ut å sier at vi er et problem. Og at vi ikke får snakke med foreldrene våres om at vi har det vanskeligt på instutisjonen. Vi har ikke fått gått ut på flere uker å jeg ble nektet å reise på hjemreise ettersom jeg leverte hjemreise plan en dag forsent. Jeg får ikke lov å reise på jobb å likevell får vi høre at vi bare ligger inne å ikke gjør noe med livet. De har tatt 400kr av meg ettersom at jeg manglet kvitering på mat. De snakker stygt til oss å forteller oss gjentatte ganger at det ikke er normalt å bo på instutisjon. Da fylkes mannen kommer å vi forteller han problemet blir de ansatte rasende etter han har gått. Sivilombuds mannen svarer ikke å barnevernet gjør ingenting. Faren til hun ene jeg bor med skal anmelde instutisjonen. Stiftelsen som vi bor i (…) har blitt anmeldt mange ganger pga isolasjon,omsorgssvikt,bruk av tvang, og en gutt som tok livet sitt. Vi er psykisk sliten å klare ikke mer, har bodd her nå i 8 måneder har jobbet på spreng i 8 måneder på å prøve å få hjelp men ingen lytter til oss, hvem kan vi kontakte? Dette er siste alternativet våres, føler vi er tom for håp. Hun jeg bor med har i tillegg prøvd å ta livet sitt her men ingen bryr seg om årsaken

Hilsen jente på 16

Hei,

Det du forteller om at dere opplever er ikke greit og veldig alvorlig.

Dere skriver at de ansatte blir sinte når dere forsøker å fortelle om problemene dere opplever til Fylkesmannen. Sånn skal det ikke være. Vi vil anbefale dere å ta kontakt selv og beskrive situasjonen. Fylkesmannen kan undersøke om institusjonen følger loven.

Dere kan også vurdere å ta kontakt med Barnas jurist. Der jobber det jurister som gir gratis hjelp til barn som trenger hjelp med å få oppfylt rettighetene sine.

Her finner du kontaktdetaljene til Barnas Jurist.

Du har rett til å føle deg trygg på institusjonen. De voksne har ansvar for at alle opplever trygghet og trivsel. For at alle skal ha det trygt og godt, må alle ta hensyn til hverandre. De som jobber på institusjonen skal bry seg om deg og de skal ta godt vare på deg. De skal møte deg på en god måte og hjelpe deg når du trenger hjelp. De skal gjøre det de kan for at du skal trives og utvikle deg i en positiv retning.

VI håper du fikk svar på det du lurte på og at dere får hjelp. Hvis dere ikke får hjelp, kan dere ta kontakt med oss på nytt.

Hilsen oss hos Barneombudet

Vi har valgt å anonymisere navnet på institusjonen av hensyn til taushetsplikten.

Spørsmålsarkiv