21. september 2018

Økonomisk ansvar for barn over 18 år.

Hei!
Jeg er snart 18 år og går på videregående skole og bor hjemme med søsknene mine og foreldrene mine. Jeg blir snart 18 år og da sier foreldrene mine at da blir jeg voksen og er nødt til å betale for alt det som er nødvendig. For eksempel må jeg begynne å betale for klær når jeg trenger det selv. Med andre ord, de støtter meg ikke økonomisk lenger. Har de lov til dette? Og hva kan jeg gjøre hvis de fremdeles nekter om det er en lov eller noe om dette?

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Så lenge du går på videregående skole så har foreldrene dine det som heter «fostringsplikt» for deg, selv om du er 18 år. Det betyr at de skal hjelpe til med å betale nødvendige utgifter, for eksempel klær, sko, bosted, hygieneartikler og så videre.

Dersom du ikke går på videregående skole så slutter foreldrenes fostringsplikt når man fyller 18 år.

Reglene finner man i barnelova § 66 og § 68.

Dersom foreldre nekter å ta ansvar for ungdom over 18 år som fortsatt går på videregående skole, kan en kontakte Nav og be om hjelp. Nav kan da kreve tilbakebetaling av foreldrene. Dette kan Nav forklare mer om.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv