6. november 2018

Økonomi

Jeg fikk nylig vite at siden jeg var 8 år, har min far jevnlig overført penger fra min sparekonto til sin egen. Det varierer fra måned til måned, men i løpet av 10 år mangler det i underkant av 100 000kr. Jeg hører til Sparebank 1, og lurer på om han har lov til det. Og om han eventuelt kan gjøre det uten min mors tillatelse (de er gift)

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet!

Vi vil anbefale at du tar kontakt med Fylkesmannen der du bor. Fylkesmannen har jobben med å passe på at foreldre ikke låner, stjeler eller sløser bort pengene til barna sine, og kjenner reglene godt. Fortell dem nøyaktig hva som har skjedd, og be om hjelp.

Lenke til side med oversikt over alle fylkesmannskontorene i Norge

Skriv gjerne til oss igjen dersom du ikke får den hjelpen du trenger!

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv