30. juni 2020

Norsk barn tatt i utlandet med norsk mor som er lovlig ansvarlig

Kan jeg fa mitt barn tilbake med utlending skillmisse attest og min sol custody right fra andre land? Far man stotte fra de norske myndighetene? Hva er prosedyren, hvordan man soke i Norge? Det norske konsulaten i denne land refuserte uten grunn min registrering av "sol custody" og ga mer kredit til den lokale foreldren. Konsulaten var norsk men ikke den ansvarlig person som kunne ikke snakke norsk.

Tema: Familie

Hei,

Dette er en spørretjeneste for barn og unge under 18 år.

Voksne må sende oss spørsmål via e-post.

Vår adressse er post@barneombudet.no

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv