8. mai 2019

Nødverge

Hvordan er loven for nødverge? La oss si at noen bryter seg inn i huset mitt med kniv e.l, kan jeg da ta til hagla i våpenskapet for å beskytte meg og mine egne?

Hei!

Alle har rett til å beskytte seg selv eller andre mot farlige og truende situasjoner. Det kalles nødverge. Men det du gjør må ikke overstige hva som er nødvendig for å avverge faren og det er ikke lov til å hevne seg eller å ta igjen. Forsvaret må stoppe straks angrepet er avverget.

Det betyr at hvis noen kommer mot deg, eller andre, med en kniv, så kan du gjøre det som er nødvendig for å avverge angrepet. Men man må først forsøke uskadeliggjøring på måter som er minst mulig skadelig for angriperen.

Du kan ikke bruke «alle midler tilgjengelig». Ved nødverge kan man som sagt aldri gjøre mer enn det som er nødvendig for å avverge angrepet. Hvis du gjør mer enn det som er nødvendig for å avverge angrepet risikerer du selv å begå en straffbar handling.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv