19. september 2018

Nektet nødvendig helsehjelp

Hei! Har en barneverninstitusjon lov til å nekte deg nødvendig helsehjelp? Her om dagen prøvde jeg å ta mitt eget liv, og en venn ringte til AMK, men instu’n løy til AMK, og sa alt var bra. De nektet å ta meg med til legen før dette skjedde, de nektet også etterpå. Er dette lov? Ingen av de ansatte bryr seg om at jeg er suicidal som faen og mest sannsynlig kommer til å prøve å ta mitt eget liv igjen….

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet.

Det er veldig leit å lese at du har det så vanskelig akkurat nå.

Barnevernsinstitusjonen kan ikke nekte deg nødvendig helsehjelp. Dette har alle i Norge krav på. Dette må du ta opp med saksbehandleren din i barneverntjenesten så fort som mulig. Det er viktig at du får den helsehjelpen som er nødvendig for deg.

Uavhengig av dette er det også viktig at du snakker med noen om de utfordringene du har. Hvis du ønsker å snakke med noen andre enn de som jobber på institusjonen eller barnevernet kan du kontakte alarmtelefonen på 116 111.  De har erfarende voksne på jobb hele døgnet. Du kan lese mer om alarmtelefonen her.

Du kan også ringe til Kors på halsen – Røde kors-telefonen på telefonnummer 800 333 21. Kors på halsen er en tjeneste der du kan spørre om det meste. Du kan også nå de på e-post, chat eller i forum på nett. De som svarer er frivillige i Røde Kors med god opplæring i å lytte, snakke og støtte barn og ungdom. De har taushetsplikt om det du forteller, og både du og de er anonyme. Det betyr at ingen vet hvem du er eller hvem det er som svarer. Du kan lese mer om Kors på halsen her.

Du kan lese mer om hvem du kan snakke med her.

Vi håper at dette var til hjelp for deg og at du får det bedre fremover. Ta gjerne kontakt med oss igjen hvis det er noe du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv