19. februar 2019

Nekte å gå op do i timene

Hei, jeg går på vidergående og lurer på om lærer har lovt til å nekte meg å gå på do i timene, står det noen plass i loven at de kan nekte meg?

Tema: Skole

Hei!

Det står ikke noe loven om læreren kan nekte elevene å gå på do i timen eller ikke.

Men læreren har ansvar for å passe på at elevene lærer det de skal og er til stede i timene, og at det ikke er for mye bråk og forstyrrelser. Læreren kan derfor si at elevene bør gå på do i friminuttet.

Hvis en elev likevel unntaksvis har behov for å gå på do i timen, så bør læreren gi lov til det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv