23. mars 2018

Nav og fritidsaktiviteter

Jeg er under 16, begge foreldrene mine får penger av nav, jeg har bodd 4 år i norge. Jeg vil starte å trene på elexia, fordi helsesøster+skolen sa jeg burde gjøre noe på fritiden pga at jeg stresser pga skole i tillegg til at jeg aldri er i aktivitet og er dårlig i gymmen. Betaler nav for terningssenteret da?

Hei,

Vi har forsøkt å finne informasjon om dette, men det står ikke noe sted om nav kan gi den slags bidrag. Vi foreslår at du ringer til navkontoret der foreldre får penger fra, og snakker med dem om mulighetene for dette. Forklar dem situasjonen og fortell dem det du skrev til oss.

Du kan be sosiallæreren på skolen din, eller en rådgiver, om å hjelpe deg med dette.

Lykke til.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv