16. oktober 2018

musikk på skolen

har dere ider om åssen med kan få lov til til ha musikk på skolen.

Tema: Skole

Hei!

Vi er ikke helt sikre på hva du spør om, men regner med at det er snakk om å høre på musikk i skolen, for eksempel når dere jobber med oppgaver i timene.

Det er opp til læreren og skolen å bestemme om elevene kan høre på musikk mens de arbeider eller ikke.

Vi anbefaler deg å spørre læreren din om dette. Du kan også ta opp saken med elevrådet – de kan be ledelsen på skolen om å vurdere om det skal bli lov med musikk i noen timer.

Hvis vi har misforstått spørsmålet ditt må du gjerne skrive til oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv