11. januar 2019

Mobiltelefonen i skoletiden

Kan jeg anmelde skolen eller lærere for at vi må levere inn mobilen i skoletiden? :https://www.nrk.no/norge/jusseksperter-mener-mobilforbud-pa-skoler-er-ulovlig-1.14364899

Tema: Skole

Hei!

Skolen kan ha regler om mobilbruk i skoletiden. Du kan lese mer om dette på nettsidene våre.

Du kan i teorien anmelde hva du vil til politiet, men det vil nok ikke være noen vits i å gjøre det med denne saken. I stedet er dette noe dere elever kan ta opp med ledelsen på skolen, for eksempel gjennom elevrådet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv