27. november 2019

mobiltelefon på skolen

Hei. Kan skolen kreve at min telefon blir samlet inn og lagt i et slags mobilskap hele dagen?

Tema: Skole

Hei!

Takk for at du skriver til oss.

Skolen kan velge å ha regler om at mobiltelefoner skal leveres inn ved skolestart. Skolen må levere mobilen tilbake til deg når når du går hjem for dagen.

Her er to lenker om mobilregler i skolen:

Kan skolen ta mobilen?

Lover og regler om mobilbruk i skolen

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv