22. mars 2019

Mobilforbud

Hei! Jeg lurer på om skolen kan forby bruk av mobiltelefon før skolen har startet? Og om skolen har rett til å gi deg anmerkning hvis du mener dette strider mot norske lover?

Hei!

Skolen kan ha regler om mobilbruk i skoletiden. Reglene om hva som er lov på skolen og ikke, skal stå i skolens ordensreglement. Det gjelder også for mobilbruk.

Når ordensreglementet gjelder er et litt vanskelig spørsmål. Det gjelder i skoletiden, men kan også gjelde i noen tilfeller utenfor selve skoletiden om det er nær sammenheng med skoletiden. Ordensreglementet kan for eksempel gjelde på skoleveien. Når du er på skolens område like før skolen begynner om morgenen og venter på at skolen skal starte, så har dette så nær sammenheng med skolen at reglene i ordensreglementet som oftest vil gjelde.

Skolen kan gi deg anmerkning om du gjør noe som ikke er lov etter ordensreglementet. Har du fått en anmerkning du er uenig i, kan du snakke med læreren din om det. Hvis du ikke blir enig med læreren, kan du (og foreldrene dine) be om et møte med rektor for å diskutere saken. Du kan lese mer om bruk av anmerkninger her.

Om du mener skolen har regler som strider mot norsk lov, kan du for eksempel ta det opp med elevrådet på skolen og be dem om å snakke med rektor om saken.

Vi har skrevet mer om mobilbruk i skolen her, og ordensreglement her.

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv