22. mars 2019

Mobilforbud

Hva regnes som ¨skoletiden¨ og kan skolen straffe deg for å bruke mobilen før skolen?

Jeg ankommer skolen 08.15. Skolen begynner 08.30. Kan skolen straffe meg for å bruke mobilen i dette tidsrommet?

Tema: Skole

Hei!

Skolen kan ha regler om mobilbruk i skoletiden. Reglene om hva som er lov på skolen og ikke skal stå i skolens ordensreglement. Det gjelder også for mobilbruk.

Når ordensreglementet gjelder er et litt vanskelig spørsmål. Det gjelder i skoletiden, men kan også gjelde i noen tilfeller utenfor selve skoletiden dersom det er nær sammenheng med skoletiden. Ordensreglementet kan for eksempel gjelde på skoleveien. Når du er på skolens område 15 minutter før skolen begynner om morgenen, og venter på at skolen skal starte, så har dette så nær sammenheng med skolen at reglene i ordensreglementet som oftest vil gjelde.

Skolen kan gi deg anmerkning om du gjør noe som ikke er lov etter ordensreglementet, også rett før skolestart. Hvis mobilen for eksempel blir brukt til å plage eller mobbe andre på vei til skolen eller på skolens område rett før skolestart, kan skolen bruke refsingstiltak som en konsekvens av bruddet på reglene.

Har du fått en anmerkning du er uenig i er det viktig at du snakker med læreren din om det. Hvis du ikke blir enig med læreren, kan du (og foreldrene dine) be om et møte med rektor for å diskutere saken. Du kan lese mer om bruk av anmerkninger her.

Vi har skrevet mer om mobilbruk i skolen her, og ordensreglement her.

Hilsen oss hos Barneombudet.

 

Spørsmålsarkiv