25. januar 2019

Mobiler under skoletid

Jeg fant ut at skolene ikke har lov til å ta og gi straff for mobil under undervisning eller annen skole. Og at de heller ikke har lov til å konfiskere mobilene våre. Stemmer ikke dette? Dette burde komme tydeligere fram. Fordi vi får fortsatt annmerking og lærerne kan konfiskere mobilene våre under undervisning og andre skoleopplegg. Siden det står jo i loven burde ikke det komme tydeligere fra på skoler? For å visa at barna har rett.

Hei!

Takk for at du spør oss om mobil i skolen. Reglene om mobilbruk i skolen kan være litt vanskelige å forstå.

Skolen kan ha regler om bruk av mobiltelefon i ordensreglementet sitt. Der kan det for eksempel stå at dersom du bryter reglene, så kan de ta telefonen din for resten av timen som en reaksjon. Læreren kan også gi deg anmerkning for at du bruker den på en måte som forstyrrer undervisningen. Læreren din kan ikke ta telefonen din for resten av skoledagen, og si at foreldrene dine må komme å hente den.

Vi har skrevet mer om bruk av mobil i skolen her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv