6. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Mobil på skolen

kan skolen min nekte meg å ta med mobiltelefon på skolen? Altså la den ligge hjemme. Min skole har ikke gjort det, men jeg bare lurer på om de kan. Det finnes jo forskning på at å la mobilen ligge i et annet rom styrker konsentrasjonen, men når jeg da skal ta bussen hjem, eller gå rett til en veninne har jeg ikke mobilen. Skal man for.eks. mpøte noen rett etter skolen ett ikke-planlagt sted, får jeg ikke ring den personen. Trenger svar fort. Takk på for hånd!

Hei

Takk for at du skriver til oss.

Skolen kan ikke nekte deg å ha med mobilen på skolen, men de kan lage regler om hvordan du bruker den eller når du ikke skal bruke den.

Skolen kan ha regler i ordensreglementet om mobilbruk i skoletiden. På noen skoler må eleven levere fra seg mobilen når de kommer på skolen, og får den tilbake når de skal hjem. På andre skoler må mobiltelefonen ligge avslått i sekken i skoletiden. Dersom mobilen brukes til å forstyrre undervisningen, kan skolen ta mobilen fra eleven, dersom det står i ordensreglementet. Eleven må få tilbake mobilen etter skoletid.

Du kan lese mer om mobilbruk på skolen på våre nettsider. 

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv