14. juni 2018

Mobil på skolen

Hei! Jeg lurer på om skolen kan ta fra oss mobilen. Fordi de sier noen har sendt eller mottatt ulovleg innhold. Men er ikke der kollektiv avstraffelse å ta fra alle mobilen? Når de fleste er uskyldige.

Tema: Skole

Hei

Takk for at du skriver til oss.

Skolen kan lage regler om når og hvordan du kan bruke mobilen på skolen. Skolen kan ha ganske strenge regler om mobilbruk, men dette må stå skriftlig i skolens ordereglement. Dere elever kan være med på å lage reglene, og dere kan si fra til rektor hvis reglene ikke fungerer.

Lenke til nettside om hvilke regler skolen kan ha om mobil om hvordan du kan klage hvis du mener reglene er ulovlige.

Kollektiv straff er i utgangspunktet ikke lov i Norge. Det er et prinsipp at straff bare skal ramme de som har gjort noe galt.

Noen former for reaksjoner kan skolen likevel ha lov til, dersom de ikke vet hvem som har gjort det. De kan for eksempel lage nye ordensregler som gjelder for alle på skolen.

Hvis du mener at skolen har brukt kollektiv straff, kan du klage til rektor. Vi har laget en klagemal du kan bruke og skrevet litt mer om kollektiv straff på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv